Maskinpark

Mazak Quick turn nexus 350-11 M

 • Svarvlängd 2000
 • Stödlager 60-280
 • Chuckjobb 500 Varvtal 3330
 • Drivna verktyg 4000v/min

Y C M Flerop maskin

 • 20 verktyg
 • Bord 700x420
 • Axelrörelse X Y Z 560 410 450
 • Varvtal 10000

Fil Bäddfräs

 • Bord 1950x650
 • Axelrörelse  X Y Z 1600 700 800
 • Varvtal 2000

Quaser Flerop maskin

 • 40 verktyg
 • Bord 1400x650
 • Axelrörelse X Y Z 1000 600 550
 • Varvtal 8000

Harrison Alpha 1550XS Teach in svarv

 • Svarvlängd 3000 
 • Stödlager 30-370
 • Chuckjobb 500 Varvtal 2000
Profila support svarv
 • X axel chuck 640 mm
 • X över slid 340 mm
 • Stödlager 340 mm
 • Z axel 1500 mm
TOS CNC svarv
 • X axel chuck 1100mm
 • X över slid 630 mm
 • Stödlager 520 mm
 • Z axel 8000 mm

CTX 400 Gildemeister CNC Svarv

 • Svarvlängd 400 MAX Runt 250
 • Varvtal 6000
Correa Diana bäddfräs
 • Programerbart huvud 2,5 grader
 • Axel 3500 mm 
 • Y axel 1000 mm
 • Z axel 1000 mm
Correa Prisma bäddfräs
 • Programerbart huvud 2,5 grader
 • X axel 2500 mm
 • Y axel 1000 mm
 • Z axel 1000 mm
Mazak Nexus med Subbspindel och stångmagasin
 • Drivna verktyg
 • X axel 350 mm
 • Z axel 400 mm
Mazak Integrex
 • X axel 500 mm
 • Z axel 1500 mm
 • Stödlager MAX 200 mm