Kvalitet och miljö

Kvalitet

BRÅRUDS MEKANISKA har som mål att alltid uppfylla våra kunders behov och förväntningar på kvalitet. Kvalitet är ett av våra tyngsta kärnvärden. Vår verksamhet kännetecknas av precision och kvalitet genom hela arbetsprocessen, från beredning och tillverkning till packning och leverans.

Miljö

BRÅRUDS MEKANISKA har ett stort miljöengagemang. Genom ett aktivt miljöarbete vill vi bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor inom miljö ser vi som ett absolut minimikrav; vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan. Omsorg om miljön ska genomsyra allt i vår verksamhet och vi är övertygade om att det bidrar till långsiktig lönsamhet.

Arbetsmiljö

Vi ser våra medarbetare som en stor resurs och strävar därför efter att deras arbetssituation skall vara så bra som möjligt, samt att tillgodose deras önskningar om förbättringar.

Bråruds Mekaniska AB


​​​​​​​Smidesvägen 5
686 33 Sunne
​​​​​​​
+46 (0) 70 303 10 25
anders@brarudsmek.se

+46 (0) 70 576 13 64
jorgen@brarudsmek.se
Vårt mål är att uppfylla våra kunders alla behov och förväntningar på kvalitet.